idealne miejsce na rodzinne wakacje !!!
Home
 

Regulamin

indeks

REGULAMIN DOMKÓW LETNISKOWYCH
„SPOKOJNE MIEJSCE”

Szanowni Państwo!
Serdecznie witamy w Domkach Letniskowych „Spokojne Miejsce” w Bieszczadach. Mamy nadzieję, że za pomocą poniższego regulaminu uda nam się zapewnić Państwu pełne zadowolenie w czasie pobytu i rozstaniemy się w dniu Waszego wyjazdu z uśmiechem na ustach.

 1. Dokonując rezerwacji najemca potwierdza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i go akceptuje.
 2. Najemca oraz osoby zamieszkujące w domku zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu, a także do zachowania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób, do przestrzegania przepisów BHP oraz przepisów przeciwpożarowych.
 3. Warunkiem rezerwacji domku jest wpłata zadatku w innej kwocie ustalonej w trakcie dokonywania rezerwacji, w terminie 2 dni od momentu rezerwacji telefonicznej (w tytule przelewu proszę wpisać termin pobytu, imię i nazwisko najemcy oraz telefon kontaktowy).
 4. W przypadku braku wpłaty zadatku w ciągu 2 dni, rezerwację uznaje się za nieważną i jest bez uprzedzenia usuwana.
 5. Zadatek zaliczany jest na poczet ceny pobytu.
 6. W przypadku rezygnacji z pobytu zadatek nie podlega zwrotowi.
 7. Resztę należności za zamówiony pobyt należy uiścić w dniu przyjazdu z chwilą wydania kluczy do domku.
 8. Rezygnacja z części pobytu, późniejszy przyjazd lub wcześniejsze opuszczenie ośrodka z przyczyn nieleżących po stronie wynajmującego nie uprawnia do obniżenia lub zwrotu ceny za pobyt.
 9. Najemca oraz osoby zamieszkujące w domku wraz z najemcą podlegają obowiązkowi meldunkowemu na podstawie dowodu tożsamości lub innego ważnego dokumentu.
 10. Za wyrządzone szkody materialne przez najemcę oraz osoby zamieszkujące w domku wraz z najemcą, najemca ponosi odpowiedzialność finansową wg cen obowiązujących za poszczególne zniszczone przedmioty/urządzenia.
 11. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15.00, kończy o godz. 10.00.
 12. Na terenie ośrodka znajduje się ogrodzony, bezpłatny parking niestrzeżony.
 13. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste, wartościowe przedmioty, środki pieniężne, rowery itp itd pozostawione w domku, na tarasie oraz za zaparkowany samochód na terenie ośrodka.
 14. Rozpalenie grilla i ogniska na terenie Spokojnego Miejsce dozwolone jest tylko i wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz przepisów przeciwpożarowych.
 15. W domkach obowiązuje bezwzględny zakaz używania otwartego ognia, palenia papierosów oraz smażenia ryb.
 16. Na tarasach domków obowiązuje bezwzględny zakaz używania grilli ogrodowych /przenośnych/.
 17. Zezwala się na pobyt zwierząt na terenie ośrodka po wcześniejszym uzgodnieniem.

  Z PRZYCZYN CZYSTO HUMANITARNYCH NIE ZGADZAMY SIĘ NA POZOSTAWIANIE PSÓW NA WIELE GODZIN /OD RANA DO PÓŹNEGO POPOŁUDNIA LUB WIECZORA/ SAMYCH W DOMKACH, A DO TEGO BEZ WŁĄCZONEJ KLIMATYZACJI !!!

  MY TEŻ MAMY PSA I UWAŻAMY, ŻE TAKIE ZACHOWANIE JEST NIELUDZKIE I NIE BĘDZIEMY TEGO TOLEROWAĆ !!!

 18. Właściciel zwierząt przebywających na terenie Spokojnego Miejsca zobowiązany jest do sprzątania po swoim zwierzęciu.
 19. Najemca ponosi odpowiedzialność finansową za wszelkie braki w wyposażeniu najmowanego domku oraz wszelkie inne szkody materialne w mieniu domków letniskowych „Spokojne Miejsce” wyrządzone przez najemcę i osoby zamieszkujące w domku wraz z najemcą.
 20. Dzieci korzystające z placu zabaw na ternie Spokojnego Miejsca muszą być pod opieką osoby dorosłej. Właściciel Spokojnego Miejsca nie odpowiada za wypadki powstałe z przyczyn od niego niezależnych.
 21. W przypadku rażącego niestosowania się do regulaminu Spokojnego Miejsce i łamania zasad ogólnie obowiązujących właściciel może usunąć najemcę wraz z osobami zamieszkującymi domek bez uprzedniego upominania. W przypadku odmowy opuszczenia terenu ośrodka Spokojnego Miejsca właściciel bez uprzedzenia może wezwać Policję.
 22. Na terenie Spokojnego Miejsca obowiązuje cisza nocna od 22.00 do 6.00.
 23. Teren Spokojnego Miejsca jest całodobowo monitorowany.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 lutego 2016 r.

Top